TOWARZYSTWO POMOCY im. św. BRATA ALBERTA

Koło w Sanoku

Menu Strony

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

(kliknij na obrazek żeby wyświetlić)

Cytat dnia

"Bezdomność to nie tylko brak miejsca otoczonego ścianami. Bezdomność to stan zapomnienia przez innych . Dzisiaj nawet w krajach bogatych mamy głodnych, nagich i bezdomnych"

Matka Teresa z Kalkuty

Wesprzyj nas


KRS 0000412037

Nr konta Bank PBS o/Sanok

39 8642 0002 2001 0056 5219 0001

1% Twojego podatku  zmieni życie drugiego człowieka

Realizowane projekty


„Wspieranie działań korekcyjnych i trzeźwościowych na rzecz osób bezrobotnych, bezdomnych i rekonwalescentów – Na drodze trzeźwości II” – realizacja zadania publicznego „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”.


Finansowanie:
Projekt finansowany ze środków Gminy Miasta Sanoka w ramach umowy
nr 123/06/2017 z dnia 01.06.2017r.

Całkowita wartość projektu: 4.520,00 zł

Finansowane ze środków Gminy: 4.000,00 zł
Wkład własny: 520,00 zł

Okres realizacji:
Od 01.06.2017 roku do 20.12.2017 roku

Miejsce realizacji:
Dom Inwalidy Bezdomnego ul. Hetmańska 11, 38-500 Sanok

Uczestnicy:
Adresatami projektu są mieszkańcy schroniska – Domu Inwalidy Bezdomnego w Sanoku. Również z zaplanowanych działań mogą skorzystać wszyscy podopieczni, którzy chcą zmienić coś w swoim zachowaniu lub postępowaniu.

Działania:
Zorganizowanie indywidualnych sesji terapeutycznych z psychologiem w wymiarze 50 godzin oraz zorganizowanie grupowej terapii zajęciowej dla mieszkańców schroniska w wymiarze 40 godzin.