TOWARZYSTWO POMOCY im. św. BRATA ALBERTA

Koło w Sanoku

Menu Strony

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

(kliknij na obrazek żeby wyświetlić)

Cytat dnia

"Bezdomność to nie tylko brak miejsca otoczonego ścianami. Bezdomność to stan zapomnienia przez innych . Dzisiaj nawet w krajach bogatych mamy głodnych, nagich i bezdomnych"

Matka Teresa z Kalkuty

Wesprzyj nas


KRS 0000412037

Nr konta Bank PBS o/Sanok

39 8642 0002 2001 0056 5219 0001

1% Twojego podatku  zmieni życie drugiego człowieka

Realizowane projekty


Zmiana standardów placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych tj.: ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych – realizacja zadania publicznego „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Finansowanie: Projekt finansowany ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach umowy nr DPS/B/075/2017 z dnia 15.05.2017r.

Całkowita wartość projektu: 140.120,00 zł
Finansowane ze środków Ministerstwa: 110.000,00 zł
Wkład własny: 30.120,00 zł

Okres realizacji:
Od 01.04.2017 roku do 31.12.2017 roku


Miejsce realizacji:
Schronisko - Dom Inwalidy Bezdomnego ul. Hetmańska 11, 38-500 Sanok


Uczestnicy:
Uczestnikami projektu są osoby zamieszkujące schronisko – Dom Inwalidy Bezdomnego


Działania:
W ramach zadania publicznego zaplanowano zwiększenie bazy noclegowej o 14, odnowienie łazienki na parterze, gruntownie odnowione 6 pokoi na parterze, zakup zestawów mebli do pokoi, wymiana 50 drzwi pokojowych, wymiana 50 łóżek w pokojach podopiecznych oraz zakup 10 łóżek piętrowych.