TOWARZYSTWO POMOCY im. św. BRATA ALBERTA

Koło w Sanoku

Menu Strony

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

(kliknij na obrazek żeby wyświetlić)

Cytat dnia

"Bezdomność to nie tylko brak miejsca otoczonego ścianami. Bezdomność to stan zapomnienia przez innych . Dzisiaj nawet w krajach bogatych mamy głodnych, nagich i bezdomnych"

Matka Teresa z Kalkuty

Wesprzyj nas


KRS 0000412037

Nr konta Bank PBS o/Sanok

39 8642 0002 2001 0056 5219 0001

1% Twojego podatku  zmieni życie drugiego człowieka

Realizowane projekty


„Wspieranie działań socjalno-bytowych na rzecz osób bezdomnych oraz wymagających usług opiekuńczych, poprzez zapewnienie posiłku, niezbędnego ubrania, schronienia, leków i opieki medycznej” – realizacja zadania publicznego „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”.

Finansowanie:
Projekt finansowany ze środków Gminy Miasta Sanoka w ramach umowy
nr 353/12/2018 z dnia 28.12.2018r.

Całkowita wartość projektu: 187.000,00 zł
Finansowane ze środków Gminy: 170.000,00 zł
Wkład własny: 17.000,00 zł

Okres realizacji:
Od 18.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

Miejsce realizacji:
Dom Inwalidy Bezdomnego ul. Hetmańska 11, 38-500 Sanok

Uczestnicy:
Adresatami zadania są mieszkańcy schroniska - Domu Inwalidy Bezdomnego w Sanoku. Są to m.in. osoby bezdomne, chore, starsze, niepełnosprawne. Większość z nich mieszka w schronisku stacjonarnie przez cały rok. Są to osoby schorowane (choroby układu krążenia, choroby układu oddechowego) lub niepełnosprawne (niedowłady kończyn po wypadkach lub wylewie, amputacje kończyn).

Działania:
W ramach realizacji projektu planowany jest zakup żywności, środków czystości, asortymentu medycznego, leków, pampersów, ponadto zakup materiałów biurowych oraz opłaty za media.